Downloads

Dokumente & Anleitungen

Dokumente & Anleitungen

Eigenschaften der 3D-Punktwolke

2019-01-09

Downloads

Livox Mid-40 Betriebsanleitung (Kurzfassung) v1.4 (EN/CN/JP/DE)

2019-05-30

Downloads

Livox Mid-100 Betriebsanleitung (Kurzfassung) v1.4 (EN/CN/JP/DE)

2019-05-30

Downloads

Livox Mid-Serie Betriebsanleitung (Englisch)

2020-05-25

Downloads

MID-40 3D-Modell und FOV STEP-Datei

2019-01-18

Downloads

MID-100 3D-Modell und FOV STEP-Datei

2019-01-18

Downloads

LVX-Dateiformat Spezifikationen (Englisch)

2019-02-25

Downloads

Software

Software

Livox Viewer Release Notes

2020-06-16

Downloads

Livox Viewer 0.11.0 (64bit) - Windows

2021-03-22

Downloads

Livox Viewer 0.10.0(64bit) - Ubuntu 16.04

2020-11-23

Downloads

3D-Punktwolkedaten

3D-Punktwolkedaten

Livox Mid-100 3D-Punktwolkedaten 1

2019-01-18

Downloads

Livox Mid-100 3D-Punktwolkedaten 2

2019-01-18

Downloads

Mid-40 Point Cloud Explanatory Notes

2021-03-26

Downloads

FIRMWARE

FIRMWARE

Livox Mid Series Release Notes

2019-09-27

Downloads

LIVOX_MID_FW_03. 08. 0000

2020-06-05

Downloads